Disclaimer

www.veerserfgoed.nl | disclaimer

Intellectueel eigendom

© 2016 Stichting Veers Erfgoed – Alle rechten voorbehouden.

Op alle op deze website afgebeelde merken, logo’s, illustraties, foto’s en andere informatie en teksten die op grond van de Auteurswet 1912 (Nederlandse wet) als “werken” beschouwd kunnen worden, berust het auteursrecht bij Stichting Veers Erfgoed of (al dan niet vermeld) respectieve (toe-)leveranciers. Niets van de op deze website afgebeelde zaken en teksten die op grond van de Auteurswet 1912 als “werken” beschouwd kunnen worden, mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Veers Erfgoed en/of respectieve (toe-)leveranciers. Stichting Veers Erfgoed staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting Stichting Veers Erfgoed sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Commercieel gebruik van op deze website gepubliceerde materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting Veers Erfgoed.

Op de veerserfgoed.nl-site en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Deze website is gebouwd en wordt onderhouden door Antal Adriaanse [studio tal] i.o.v. Stichting Veers Erfgoed.

Voor meer info kunt u terecht op de contact-pagina. Voor meer info over de website kunt u contact opnemen met de webmaster (verwijder “VERWIJDER”).

Stichting Veers Erfgoed is statutair gevestigd te Raamsdonksveer, Nederland. Inschrijving handelsregister te Breda: 18063910.

Cookies

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de Telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Deze website is gebouwd op een WordPress platform. Cookies die worden aangemaakt in verband met de functionaliteit van WordPress worden niet door Stichting Veers Erfgoed gebruikt. Wel worden de bezoekerstatistieken bijgehouden via Google Analytics.

 

website by
Studio Tal Internet Services Studio Tal Internet Services