Veers Erfgoed neemt deel aan Rabobank Clubkas Campagne

RABOKZ050-coverfoto-facebook2018_AmerstreekVeers Erfgoed is, net als tientallen andere verenigingen in de Amerstreek, deelnemer aan de Rabobank Clubkas Campagne. Ook wij vragen tussen 4 en 16 april 2018 uw stem voor een financieel steuntje in de rug. Met uw stem kan Veers Erfgoed mooie zaken organiseren. De opbrengst van dit jaar gebruiken we voor het samenstellen van een tentoonstelling over Raamsdonksveer en de Biesbosch. De tentoonstelling moet een beeld geven over de Biesboschwerkers uit Raamsdonksveer.

Rabobank Amerstreek geeft verenigingen en stichtingen een financieel steuntje in de rug. Met de Rabobank Clubkas Campagne kan Veers Erfgoed haar clubkas spekken. Wij vragen de hulp aan iedereen die lid is van Rabobank Amerstreek én ons een warm hart toedraagt.

Tussen 4 en 16 april mogen de leden van de Rabobank Amerstreek gaan stemmen. Leden krijgen een unieke code thuisgestuurd om te mogen stemmen via een speciale stemmodule op de site van de Rabobank. Met deze code is het mogelijk om vijf stemmen te verdelen onder verschillende verenigingen en stichtingen in de Amerstreek. Er mogen maximaal twee stemmen aan een club worden geven. Wij hopen natuurlijk op twee stemmen van de Rabobankleden.

Vorig jaar mochten we met hulp van de stemmers een bedrag van 794,24 euro ontvangen. Veers Erfgoed had met 292 de meeste stemmen in de gemeente Geertruidenberg. De opbrengst van dit jaar gebruiken we voor het samenstellen van een tentoonstelling over Raamsdonksveer en de Biesbosch. De tentoonstelling moet een beeld geven over de Biesboschwerkers uit Raamsdonksveer.
 
Waarom stemmen op Veers Erfgoed?
Er zijn natuurlijk meerdere verenigingen en instanties die om je gunst en stem vragen. We denken dat door onze actieve houding en projecten die we in het verleden hebben gerealiseerd veel mensen onze stichting en ons werk een warm hart toedragen. Zo hebben in 2017 de ‘Cees-en’ van het Veers Erfgoed – onze vrijwilligers met een technische achtergrond – met leerlingen van het Dongemond College nieuwe affuiten gemaakt voor kanonnen in Geertruidenberg.
 
Onze vrijwilligers hebben vorig jaar het geheugen van Raamsdonksveer,
www.raamsdonksveeropdekaart.nl verder aangevuld met informatie over verschillende panden in ons dorp. Verder stond 2017 in het teken van het terugplaatsen van het Sint Theodorusbeeld in het straatbeeld. In december van dat jaar werd het beeld onthuld en staat hij op zijn plek in het centrum.

Voor 2018 hebben we naast de voorbereidingen van de tentoonstelling Raamsdonksveer en de Biesbosch een tentoonstelling ingericht over de ‘gewone Faant’. Bijzondere verhalen van gewone mensen uit Raamsdonksveer. In mei gaat de digitale Olifaantjeroute van start. Met een speciale app kunnen kinderen en hun ouders door Raamsdonksveer heen koijeren en de verschillende Olifaantjes opsporen.

Je ziet dus dat het Veers Erfgoed een actieve club is die op grote, maar ook kleinschalige wijze, de geschiedenis van Raamsdonksveer onder de aandacht brengt. Naast hulp en inzet van onze vrijwilligers kan dat vaak niet zonder financiële investeringen. Reden voor ons om regelmatig acties van organisaties en instanties aan te grijpen om ons ‘huishoudboekje’ op orde te houden. De Rabobank Clubkas Campagne is een actie waar we graag aan mee doen. Steun je ons om zo ons werk te kunnen blijven doen? Alvast bedankt voor je stem en het vertrouwen.