Veers Erfgoed website wordt opgeslagen in de Koninklijke Bibliotheek

Op 16 maart jl. ontvingen wij het bericht dat onze website in de Koninklijke Bibliotheek wordt opgeslagen (zie onderstaand bericht). Erg leuk dat het Veers Erfgoed nu ook echt Landelijk Erfgoed wordt.

“In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele publiek toegankelijke subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): www.veerserfgoed.nl

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet tevens analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door technologische veroudering en andere risico’s. Om die reden zal de KB de websites archiveren van Nederlandse overheden, Wetenschappelijke- en cultureel erfgoed organisaties.

Uw website zal daartoe geharvest, duurzaam opgeslagen en beschikbaar gesteld worden aan een algemeen publiek via de website van de KB. Het harvesten zal voor het eerst gebeuren vanaf 1 april 2010. Daarna zullen opeenvolgende versies met een regelmatige frequentie worden opgenomen. Aan gebruikers zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt dat commercieel gebruik van de gearchiveerde websites niet toegestaan is. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.”